Projecten Concepten

Utrecht, Vivace

De oude school aan de Bloemstraat 65 / Paarlstraat 2 te Utrecht krijgt een nieuwe functie in een multifunctioneel concept, waarbij een muziekschool/concertzaal, toegankelijke oefenruimten en specifieke woonruimten voor muziekstudenten worden gecombineerd.

Download Vivace schetsontwerp (pdf)

vivace schetsontwerp_Page_20 vivace schetsontwerp_Page_07 vivace schetsontwerp_Page_06 vivace schetsontwerp_Page_21
meer foto's

De oude school aan de Bloemstraat 65 / Paarlstraat 2 te Utrecht krijgt een nieuwe functie in een multifunctioneel concept, waarbij een muziekschool/concertzaal, toegankelijke oefenruimten en specifieke woonruimten voor muziekstudenten worden gecombineerd. Door enerzijds verbinding te maken met de muziekkunst en anderzijds een openbaar aspect toe te voegen aan het ‘Vivace’- complex, wordt een positieve bijdrage geleverd aan de buurt en haar bewoners. Het resultaat is een op hoog niveau herontwikkeld schoolgebouw waar muziek toegankelijk wordt gemaakt voor buurtbewoners en (Conservatorium / HkU) studenten.

Verantwoording:
In Utrecht is er, naast andere aandachtsgebieden, uitdrukkelijk de behoefte aan:

  • betaalbaar muziekonderwijs voor alle sociale lagen;
  • studentenhuisvesting, voor Conservatorium / HkU studenten in het bijzonder; en
  • beperking van de verkeers- en parkeerdrukte in het stadscen- trum.

In ‘Vivace’ komen deze aspecten samen. Op basis van een inspirerend gesprek met de huisvestingscommissie van de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht, blijkt dat het vinden van les-, werk- en leefruimten voor muziekstudenten een haast onmogelijke opgave is. De nood is echter hoog. Derhalve ontwikkelden wij het concept ‘Vivace’.
Door de solitaire ligging van het pand ontstaat voor omwonenden geen geluidsoverlast, iets wat huisvesting voor muziekstudenten vaak zo moeilijk maakt. De open structuur van met name het binnenhof biedt de buurtbewoners een directe speelse blik in de oefenruimten, de muziekschool en de kleine concertzaal. Ook op het binnenhof kan vervolgens een klein buitenpodium gecreëerd worden. De nieuwsgierigheid en betrokkenheid van buitenaf zal hierdoor worden gestimuleerd.

De algemene ruimten van het complex zullen worden geleverd aan de op te richten Vereniging van Eigenaren ‘Vivace’ (gelijke deelgerechtigdheid). De kostprijs hiervan is verwerkt in de appartementsprijs. De VvE heeft als doelstelling het optimale gebruik en kostendekkend verhuren c.q. ter beschikking stellen van de algemene (oefen-)ruimten aan bewoners en andere gebruikers. Ook niet-bewoners moeten de ruimte krijgen hier les te gaan geven, of de oefenruimten te gebruiken en/of voorstellingen te arrangeren.

Het studiefinancieringsstelsel in Nederland leidt ertoe dat studenten bijna allemaal een bijbaan hebben. Het type bijbaan van een muziekstudent is vrijwel altijd het geven van muzieklessen. Gegeven het ontwerp kan dit in de (zichtbare) oefenruimten. De verwachting is dat dit stimulerend en drempelverlagend werkt voor kinderen in de omgeving en mogelijk ook voor een groter verzorgingsgebied.

Het gekozen concept zal niet leiden tot extra parkeerdruk in de directe omgeving. De beoogde bewoners beschikken immers meestal niet over een auto. Ook het binnenhof zal alleen in bijzondere gevallen, zoals bij een verhuizing of een aflevering van goederen, bereikbaar zijn met de auto.

Al deze elementen samen zullen, na een gedegen restauratie van het pand, waarbij een aantal elementen zoals raampartijen worden teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp, leiden tot een ‘verrijking’ van de buurt.

Amsterdam, 12 december 2007
drs. Koert Hans Smit RA