Converse Development Corporation B.V.

Converse Development Corpartion (latijn: conversare; van con-: met + versare: anders maken, veranderen, ontwikkelen)

is in de zomer van 2007 opgericht en is een op binnenstedelijke (her)ontwikkeling gerichte vastgoedonderneming, die met name actief is in de grootste steden van Nederland. Door bundeling van partijen en (beleggings)portefeuilles ontstaat er vanaf de eerste dag een nieuw, slagvaardig ontwikkelingsbedrijf.

Een constructieve communicatie met alle betrokken partijen legt de basis voor onze ontwikkelingsvisie, die de andere kant van een (her)ontwikkeling bekijkt en eventueel een tegenovergestelde richting inslaat.

Lees meer Wie is Converse DC.pdf

dhr. Koert Hans Smit RA