Zeeburgerdijk 265

Zeeburgerdijk 265 te Amsterdam verkocht aan Converse DC. Amsterdam, 2 juni 2008 – Het bedrijfspand, gelegen aan de Zeeburgerdijk 265 te Amsterdam, is verkocht aan de Converse Development Groep.

De locatie, met haar huidige opstallen, ligt in een door Converse DC bestempeld herontwikkelingsgebied en sluit uitstekend aan bij de ontwikkeling svisie, inhoudende een conversie naar werken & wonen, zoals in samenspraak met Claus en Kaan architecten is gecreëerd. Koert-Hans Smit, CEO van Converse: "Voorafgaand aan de herontwikkeling is het bedrijfspand thans voor drie jaar verhuurd, aan Stichting Impuls, die er een jongerenwerkplaats in gaat vestigen. Een en ander is tot stand gekomen via bemiddeling van het Stadsdeel Zeeburg."

Het project is aangekocht van een particulier en is tot stand gekomen via makelaarskantoor Keij & Stefels namens Converse en gefinancierd door de ABN AMRO. Noot voor de redactie Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Koert Hans Smit van Converse DC, telefoon 020-689 06 89 of mail: [email protected]download pdf