Vanilia The Shops B.V. huurt 2000M2 op Bruynzeelterrein d.d. 28-05-2010

28 mei 2010 – Converse Development Corporation B.V. verhuurt 2000m² aan Vanilia The Shops B.V. op “Nieuw Bruynzeel” te Zaandam.

Converse DC heeft met Vanilia overeenstemming bereikt over een huurcontract van 2.000m², voor onbepaalde tijd, op marktconforme voorwaarden. kOERT-hANS sMIT, ceo VAN cONVERSE: "Vanilia zal tot aan het moment van de herontwikkeling van het historisch Bruynzeelcomplex de zogenoemde ‘Loods 51’, gebruiken als hoofdmagazijn."

Inmiddels is in het afgelopen jaar in totaal 5.000m² op eenzelfde wijze verhuurd.
Kuijs Reinder Kakes heeft deze verhuurtransactie tot stand gebracht. Converse Development Corporation B.V. is een in de zomer van 2007 opgerichte ontwikkelaar met een jonge, snel groeiende organisatie, gedragen door ervaren mensen. Ontwikkelingen worden vanuit de thematiek in een breder en maatschappelijk verband gezien. Door bundeling van partijen en (beleggings-) portefeuilles ontstond er vanaf de eerste dag een nieuw, slagvaardig ontwikkelingsbedrijf.

Noot voor de redactie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Koert Hans Smit van Converse Development Corporation B.V., telefoon 020-689 06 89 of mail:download pdf