Schaafstraat 23/25 & Beitelkade 18

Schaafstraat 23-25 / Beitelkade 18 te Amsterdam Noord verkocht aan Converse DC. Amsterdam, 1 april 2008 – Het bedrijfspand, gelegen aan de Schaafstraat 23-25 / Beitelkade 18 in Amsterdam Noord, is verkocht aan de Converse Development Groep.

De locatie, met haar huidige opstallen, ligt middenin het Hamerstraatgebied en sluit uitstekend aan bij de door Converse ontwikkelde gebiedsvisie. In de directe omgeving zijn inmiddels meerdere locaties door Converse verworven.

"Op basis van de huidige insteek van het Stadsdeel Amsterdam Noord, samengevat in een, met partijen samengestelde, spelregelkaart, kan op deze locatie een multifunctioneel ontwikkelingsvolume van ca. 5.000 m² worden gerealiseerd", aldus Koert-Hans Smit, CEO van Converse DC. Vooralsnog wordt het onroerend goed aangehouden als belegging en wordt het meegenomen in de algehele ontwikkelingsplannen van Converse voor dit gebied.

Het bedrijfspand is thans verhuurd aan meerdere huurders en is aangekocht tegen een BAR van 10%. Hoekstra & Van Eck trad op namens verkopers. Namens koper kwam de transactie tot stand via Stout Vastgoed. Converse Development Corporation BV is een in de zomer van 2007 opgerichte ontwikkelaar met een jonge, snel groeiende organisatie, gedragen door ervaren mensen. Ontwikkelingen worden vanuit de thematiek in een breder en maatschappelijk verband gezien. Door bundeling van partijen en (beleggings)portefeuilles ontstond er vanaf de eerste dag een nieuw, slagvaardig ontwikkelingsbedrijf.

Noot voor de redactie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Koert Hans Smit van
Converse DC, telefoon 020-689 06 89 of mail:download pdf