Samenwerking de Wieringen & Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord

Converse Development Corporation B.V., de gemeente Wieringen en het Provinciale Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord sluiten een samenwerkingsovereenkomst.

Amsterdam, 14 juni 2010 – ConverseDC, de gemeente Wieringen en het Provinciale Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het doel van deze overeenkomst is het vervaardigen van een stedenbouwkundig visie, te finaliseren in een masterplan. Voor de ontwikkeling van de (historische)- havens van Den  Oever en de kop van de Afsluitdijk is Knevel Architecten gevraagd deze visie te vaardigen.

Koert-Hans Smit, CEO van Converse: "De visie zal met name geënt zijn op een duurzame ontwikkeling, van economische- en recreatieve activiteiten. Op basis van een intensieve samenwerking tussen partijen wordt een doorlooptijd van 6 maanden verwacht, tot en met de vervaardiging van het concept masterplan."

Noot voor de redactie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Koert-Hans Smit van Converse Development Corporation B.V., telefoon 020-689 06 89 of mail:download pdf