Komst IKEA naar Zaanstad dichterbij

 

   

 

http://www.dichtbij.nl/zaanstreek/regionaal-nieuws/artikel/2303363/komst-ikea-zaandam-dichterbij.aspx

 


Komst IKEA naar Zaanstad dichterbij
 
Zaanstad is in overleg over de mogelijke komst van een vestiging van IKEA op Zuiderhout Noord. De komende maanden worden gebruikt om nog een aantal punten op gebied van ontwerp, parkeren en ontsluiting verder uit te werken. Bij goede uitkomsten, wordt gekoerst op anterieure overeenkomsten tussen gemeente, IKEA, RON (grondeigenaar) en Converse DC (projectontwikkelaar) later dit voorjaar. 
 
Ontwerpstudie IKEA
Een gezamenlijk ontwerpstudie toont dat een IKEA-vestiging niet past binnen de huidige vierkante meters van de Bruynzeelhallen. Daarom is gekeken naar een nieuw ontwerp dat tegemoet komt aan zowel de identiteit van het Bruynzeelgebied, als aan de identiteit van IKEA en de benodigde 34.000m² voor de vestiging. Na verschillende sessies ligt er een ontwerpschets waarin alle partijen zich kunnen vinden. Koert-Hans Smit, CEO van Converse: "Het ontwerp kenmerkt zich door een combinatie van identiteiten; van het bekende ontwerp van IKEA tot en met verwijzingen naar de huidige situatie van Bruynzeel. Zo blijft aan de noordzijde van de IKEA de vorm van huidige Bruynzeelhallen herkenbaar in een brede baksteen zaagtandrand tot op driekwart van de bedrijfshoogte. De lengte van de huidige hallen wordt benadrukt door een weergave van werknemers van Bruynzeel binnen en buiten het gebouw."
 
Voor het parkeren en de verkeersontsluiting is een aantal punten nog onderwerp van gesprek. Afgesproken is dat betrokken partijen een plan maken waarin zij aangeven hoe zij voldoende parkeerplaatsen gaan realiseren. Om te zorgen voor een goede doorstroming, is ook gekeken naar verschillende opties voor de ontsluiting voor Zuiderhout Noord. Deze worden nu verder uitgewerkt en besproken met de betrokken partijen.
 
Positieve ontwikkeling
Gemeente Zaanstad is blij met de mogelijke komst van de IKEA. "IKEA is een echte publiekstrekker en zet Zaanstad ook met haar winkelaanbod nog steviger op de Metropoolkaart. Het zorgt voor een toename van de werkgelegenheid en niet in de laatste plaats toont de interesse van een winkelketen als IKEA dat Zaanstad een aantrekkelijke plek is voor het bedrijfsleven." Aldus wethouder Economie, Barbara Visser.