Ikea naar Zaanstad

Gemeente Zaanstad, de ontwikkelingscombinatie Converse DC / RON N.V. en IKEA zijn in gesprek over een nieuwe vestiging op Zuiderhout te Zaanstad. Partijen hebben daarvoor op 6 juni 2011 een intentieovereenkomst getekend.

P E R S B E R I C H T:

Ikea naar Zaanstad

Gemeente Zaanstad, de ontwikkelingscombinatie Converse DC / RON N.V. en IKEA zijn in gesprek over een nieuwe vestiging op Zuiderhout te Zaanstad. Partijen hebben daarvoor op 6 juni 2011 een intentieovereenkomst getekend.

Momenteel wordt gekeken naar de haalbaarheid van een vestiging op de locatie Bruynzeel-Noord op het bedrijventerrein Zuiderhout in Zaandam. Ook wordt onderhandeld over de finale voorwaarden waaronder vestiging plaats kan vinden, zoals de consequenties voor de infrastructuur en de monumentale status van de panden.

De komende periode wordt tussen partijen gebruikt voor onderzoek, overleg en uiteindelijk besluitvorming. Naar verwachting zal in december van dit jaar een definitief besluit vallen over de vestiging van IKEA in Zaanstad.

Converse DC en RON hebben in 2009 het binnenstedelijke gebied verworven en de basis gelegd voor een totale ontwikkeling van 50.000 m2, met daarin een voorname plaats voor retail. Bij de komst van IKEA zal het stedenbouwkundige plan worden aangepast en resteert er nog 17.000m2 retailruimte. Naar verwachting zal dit metrage “historiserend” worden gebouwd, in lijn met de oude Bruynzeelfabrieken.



download pdf