Drs. Koert Hans Smit RA financieel bestuurder van de VGME

logo vgme

Drs. Koert Hans Smit RA is onlangs toegetreden tot het bestuur van de Stichting VastgoedManagers-Experts (VGME). Hij volgt Peter Raven op als financieel bestuurder van de Stichting. Met de toetreding van Koert Hans Smit versterkt de VGME haar ambitie een goed fundament te leggen voor haar geregistreerden, waarbij kennis(overdracht) en onderscheidend vermogen, erg belangrijk zijn. Het bestuur bestaat naast Koert Hans Smit verder uit Loek Langezaal, mede-eigenaar van L & A Real Estate Solutions en Rob Sprenkels, eigenaar van Saxa Invest.

Koert Hans Smit is sinds 2007 directeur en eigenaar van Converse Development Corporation B.V.. ConverseDC heeft naast een eigen beleggingsportefeuille eveneens een vastgoedbeheertak, een ontwikkelingsbedrijf en een consultancytak.

De VGME is met meer dan 600 leden één van de grootste stichtingen van professionals die werkzaam zijn in het ontwikkelen, beheren, financieren en exploiteren van vastgoed.

Om de (onderlinge) kennisoverdracht te bevorderen organiseert VGME verspreid over het gehele jaar vastgoedsociëteiten, masterclasses en netwerkbijeenkomsten. Deze zijn gericht op kennisontwikkeling en netwerken. In 2015 zal de VGME voor haar geregistreerden een professionaliseringspunten systeem introduceren (PE- punten) met als doel cyclisch de professionaliteit van de VGME en haar geregistreerden te borgen.

Op 27 november a.s. organiseert de VGME in de Koning Willem I college te Den Bosch onder voorzitterschap van Norbert Bol het VGME Debat over het financieren van commercieel vastgoed. Tijdens deze bijeenkomst worden VGME’ers en gasten geïnformeerd over de spanningsvelden die spelen bij het financieren van commercieel vastgoed. In een debat zullen diverse partijen in het panel hun opinie geven aan de hand van prikkelende stellingen. Onder andere de bankensector, beleggers en taxateurs zijn vertegenwoordigd. Deze boeiende bijeenkomst is toegankelijk voor VGME geregistreerden en introducés.

Voor meer informatie zie de website van de VGME

 

 download jpg