Amsterdams insolventiepakket verkocht aan Converse DC.

Amsterdam, 17 februari 2010 – Een Amsterdam vastgoedpakket, bestaande uit totaal 20 panden, is verkocht aan Converse Development Corporation B.V.

In samenspraak met een niet nader te noemen Nederlandse bank en de voormalige eigenaar is het pakket aan Converse DC verkocht, voor een bedrag van 12,4 mio €.

Het pakket bestaat uit een twintigtal panden, met daarin winkels, horeca en in totaal 70 appartementen, met name gelegen in Amsterdam Oost.
Koert-Hans Smit, CEO van Converse: "Een aantal objecten is toegevoegd aan de beleggingsportefeuille van Converse DC, de resterende (renovatie en herontwikkelingsprojecten) zullen door Converse DC, na realisatie, worden uitgepond. Voor Converse DC is dit het tweede pakket CDat het afgelopen jaar via het bijzonder beheer loket van banken is verworven." 

Converse Development Corporation B.V. is een in de zomer van 2007 opgerichte ontwikkelaar met een jonge, snel groeiende organisatie, gedragen door ervaren mensen. Ontwikkelingen worden vanuit de thematiek in een breder en maatschappelijk verband gezien.

Door bundeling van partijen en (beleggings-)portefeuilles ontstond er vanaf de eerste dag een nieuw, slagvaardig ontwikkelingsbedrijf. Tevens maken we graag van de gelegenheid gebruik om te vermelden dat per januari van dit jaar de heer Thijs Meijer is toegetreden als procesdirecteur binnen de directie van Converse DC. Hij is van huis uit architect en was hiervoor o.a. werkzaam als chef de bureau bij SeARCH architecten. Thijs draagt binnen de directie de verantwoordelijkheid voor het procesmatige deel van de ontwikkelingstak.



download pdf