Projecten Concepten

Amsterdam, Paradiso

Hotel Paradiso is een hotelconcept dat is ontwikkeld op basis van de operationele en fysieke verbinding met Paradiso. Het concept omvat een pophotel met ca. 40 kamers dat zich richt op zowel de bezoekers van Amsterdam, die zich ook identificeren met de popcultuur van Paradiso, als op de artiesten van Paradiso en hun crew. Het hotel speelt een belangrijke rol bij het oplossen van operationele vraagstukken van Paradiso. Zoals het faciliteren van een additionele lobby die de wachtrijen op straat vermindert en het verminderen van geluidsoverlast.

Hotel Paradiso is een gezamenlijk initiatief van drie partijen die elkaar aanvullen op posities, belangen en expertise. De initiatiefnemers hebben hun samenwerking in een overeenkomst vastgelegd. De drie partijen achter Hotel Paradiso zijn:

- Paradiso
- Conscious Hotels
- Converse DC

Conceptbeschrijving

Symbiose met Paradiso

Hotel Paradiso gaat een fysieke en functionele symbiose aan met poppodium Paradiso. De nieuwbouw kent een aantal kenmerkende en unieke functies, maar is op de eerste plaats vooral een stadshotel met ca. 40 kamers en alle daarbij behorende voorzieningen. Het meest kenmerkende en onderscheidende karakter is echter de koppeling met Paradiso. Door op deze plek naast Paradiso een nieuw gebouw op te richten, en de beslissing om daar geen strikt solitaire functie aan te geven, ontstaan niet alleen bijzonder mogelijkheden voor het hotel, maar ook voor Paradiso.De koppeling tussen de gebouwen is allereerst letterlijk te nemen. Belangrijkste logistieke vraagstukken van Paradiso zijn nu niet intern of op de eigen kavel op te lossen. Bij gebrek aan ruimte voor een goede foyer vindt de toegangscontrole noodgedwongen plaats aan de voordeur. Met vaak lange rijen en de bijbehorende overlast ten gevolge. Het hotel gaat het gebrek aan voorruimte voor Paradiso compenseren door haar eigen lobby te vergroten en in te zetten als lounge. Daarbij is het van belang dat er een directe interne verbinding gemaakt kan worden. Daarbij heeft het de voorkeur dat de route van de straat naar de zaal ook duidelijk zichtbaar is. Wachtende bezoekers moeten van buiten gezien kunnen worden.Met deze fysieke relatie ontstaat ook de noodzaak operationele zaken af te stemmen. Daarbij heeft Paradiso een belangrijke stem in het organiseren en inrichten van die ruimte. Niet in de laatste plaats uit gastvrijheid, maar ook vanwege haar expertise met de bezoekersstromen. De functionele samenwerking gaat echter op een belangrijk ander punt nog verder. Artiesten die optreden, en hun crew’s, zullen merendeels ook overnachten in het hotel. (Bands van zeer grote allure verkiezen, waarschijnlijk, onverminderd de 5 steren hotels in de stad.) Het verblijf van artiesten in het hotel draagt in grote mate bij aan de sfeer en de beleving van het hotel. Wereldwijd zijn er meerdere hotels te vinden die zich sterk identificeren met de popcultuur. Te denken aan het roemruchte Chelsea Hotel in New York, waar beroemde popartiesten hebben overnacht of zelfs tijdelijk hebben gewoond. Daarnaast bestaan er vele hotels die de aankleding baseren op elementen uit de pop en podiumkunsten, ook in Amsterdam. En er zijn natuurlijk podia die eigen overnachtingsmogelijkheden hebben. Maar dat zijn in de regel generieke evenementencomplexen. Popzalen van de statuur van Paradiso die een ‘eigen’ hotel hebben bestaan echter niet. Een combinatie zoals met Hotel Paradiso is bedoeld, is daarom zowel in de hotel- als de popwereld uniek.

Paradiso vooraanzicht Paradiso vroegr Paradiso nu Doorsnede nieuwe situatie Muziektempel Oude en nieuwe situatie blokken Oude en nieuwe situatie tekening artikel NRC iz Paradiso
meer foto's